Tìm kiếm  

Căn cứ Văn bản số 09/HD-BCĐ ngày 28/12/2017 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Phú thọ về việc hướng dẫn Trình tự, thủ tục, nội dung thang điểm, hồ sơ bình xét công nhận danh hiệu" Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Cẩm Khê triển khai hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung thang điểm, hồ sơ bình xét công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, cụ thể như sau:  chi tiết

Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Cẩm Khê thông báo việc lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở với nội dung như sau :  chi tiết

Thực hiện Hướng dẫn số 435/HD-CCCN&TY ngày 31/8/2018 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn chẩn đoán và các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi; để chủ động phát hiện và ngăn ngừa bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Trạm Chăn nuôi và Thú y Cẩm Khê hướng dẫn chẩn đoán và các biện pháp phòng bệnh như sau   chi tiết

Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn chín sữa - chín sáp; trà lúa mùa trung đang trong giai đoạn đòng già - trỗ - phơi màu.Qua điều tra sâu bệnh đồng ruộng, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cẩm Khê thông báo tình hình dịch hại và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:...Chi tiết

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Xét tờ trình số 108/TTr-HĐND ngày 24/7/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... chi tiết
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP , ngày 15 tháng 5 năm 2014... chi tiết
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ... chi tiết

Lịch công tác tuần của chủ tịch, các phó chủ tịch huyện (16/7/2018 đến ngày 22/7/2018)... chi tiết

[1] [2] [3] [4] ...[Về cuối]   Trang 1 / 43
  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1151
Tông số người ghé thăm:1269083