Tìm kiếm  
Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện rà soát, đăng ký danh mục bổ sung các công trình, dự án phải thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 như sau: chi tiết
  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1175
Tông số người ghé thăm:1269107