Giới thiệu chung về xã Tạ Xá
   2018-10-11 08:48:54
Khái quát đặc điểm tình hình của xã Tạ Xá Xã Tạ Xá là một xã miền núi cách trung tâm huyện Cẩm Khê 8km về phía đông nam. Xã có diện tích tự nhiên là 834,68 ha, với 2129 hộ dân sống phân bố trên 10 khu dân cư. 

Nhân dân trong xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, 100% người dân theo đạo công giáo. Mọi phong trào hoạt động đều tuân theo hiến pháp, pháp luật và dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã. Trải qua gần 100 năm xây dựng và phát triển với những truyền  thống  văn hóa tốt đẹp đã được nhân dân vun đắp, nhân dân trong xã luôn hòa thuận, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế. Trong những năn qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự cố gắng, nỗ lực lao động, sản xuất của nhân dân, từ đó đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân đã đư¬ợc nâng lên từng bước đáng kể, kinh tế của xã đã có nhiều khởi sắc.Tình hình ANCT – TTATXH được giữ vững và ổn định. Nhân dân luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng thời luôn phát huy những thuần phong mỹ tục, đề cao chuẩn mực, đạo lý truyền thống của dân tộc và kế thừa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Số người ghé thăm trong ngày:896
Tông số người ghé thăm:1893197