Giới thiệu chung về xã Phú Khê
   2018-10-11 08:52:19

Xã Phú Khê là xã miền núi, nằm ở khu vực trung tâm của huyện Cẩm Khê, là vùng bán sơn địa vừa có diện tích đất đồi gò, vừa có diện tích đất bằng phẳng. Có vị trí địa lý như sau:Phía Bắc giáp xã Thanh Nga và thị trấn Sông Thao.

Phía Đông giáp xã Sơn Cương của huyện Thanh Ba .

Phía Tây giáp xã Sơn Tình.

Phía Nam giáp xã Yên Tập và xã Tạ Xá.

Ngược dòng thời gian, trải qua bao triều đại, địa danh và địa giới xã Phú Khê có nhiều thay đổi. Tên cũ của xã Phú Khê là làng Ma Khê, một làng cổ có hàng trăm năm tuổi. Vùng đất này thuộc bộ Văn Lang – bộ lớn nhất của nước Văn Lang cổ đại. Đời nhà Hán, làng Ma Khê thuộc quận Giao Chỉ, còn có tên Hồi Hồ; thời Minh thuộc châu Thao Giang, phủ Tam Giang; đên thời Lê Thánh Tông thuộc huyện Hoa Khê, phủ Thao Giang, sau thuộc phủ Lâm Thao trấn Sơn Tây. Năm Thiệu trị thứ nhất (1841) huyện Hoa Khê đổi thành Cẩm Khê. Làng Ma Khê được đổi thành Phú Khê vào thời kỳ này.

Cách mạng tháng Tám thành công, nhà nước Việt Nam xóa bỏ cấp tổng, phủ, thành lập những xã mới. Toàn huyện Cẩm Khê có 9 xã, làng Phú Khê thuộc xã Nỗ Lực.

Ngày 01/10/1947, Hội đồng Chính phủ ra sắc lệnh thành lập khu 14 và quyết định 5 huyện hữu ngạn Sông Thao của tỉnh Phú Thọ sáp nhập vào khu 14, xã Phú Khê huyện Cẩm Khê không thuộc tỉnh Phú Thọ nữa.

Ngày 25/11/1948, Chính phủ ra sắc lệnh số 120/SL sáp nhập khu 10 với khu 14 thành liên khu X, huyện Cẩm Khê lại trở về tỉnh Phú Thọ. Toàn huyện chia thành 15 xã, Phú Khê thuộc xã Đông Phú.

Sau phát động quần chúng giảm tô đợt III, theo quyết định số 205-QĐ/TC ngày 6/4/1954 của Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Phú Thọ, thôn Phú Khê được tách khỏi xã Đông Phú, thành lập xã Phú Khê.

Sau ngày giải phóng miền Nam, tháng 10/1977 huyện Sông Thao được thành lập gồm 31 xã, xã Phú Khê thuộc huyện Sông Thao.

Tháng 4 năm 2002, huyện Sông Thao đổi tên thành huyện Cẩm Khê.

Hiện nay, tổng diện tích tự nhiên xã Phú Khê là 850,8 ha gồm: Đất sản xuất nông nghiệp của xã là 672,3ha, Đất phi nông nghiệp là 172,46ha và đất chưa sử dụng là 6,04ha.

Xã có 8 khu hành chính, 926 hộ và 3505 nhân khẩu. Tình hình an ninh chính trị ổn định, đời sống nhân dân đuợc nâng cao. Phú Khê có nhiều đình chùa, miếu thờ các vị thành hoàng làng, những người có công với nước, với làng.

Thiên nhiên tươi đẹp, đất đai trù phú, con người cần cù sáng tạo, bản lĩnh cộng với tình yêu thương quê hương sâu sắc, tinh thần nhân hậu là những điều kiện tiên quyết cho sự vươn dậy của nhân dân Phú Khê trong quá trình hội nhập, trở thành một xã giàu mạnh của huyện Cẩm Khê.


Số người ghé thăm trong ngày:3943
Tông số người ghé thăm:1822921