Chuyên mục                    
Website huyện Cẩm Khê: Http://Camkhe.phutho.gov.vn
   Thứ hai, 22/1/2018
  Tìm kiếm  
  THÔNG BÁO
Địa điểm, lịch tiêp công dân của Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Khê năm 2018
   1/10/2018 8:16:18 AM
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân... chi tiết

.
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Phú Thọ
0°C 0

Hà Nội
0°C 0
Số người ghé thăm trong ngày:342
Tông số người ghé thăm:1054657