Tìm kiếm  
Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cẩm Khê khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quốc Dũng
   2018-08-01 08:25:14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Xét tờ trình số 108/TTr-HĐND ngày 24/7/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... chi tiết

.
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1385
Tông số người ghé thăm:1620366