Tìm kiếm  
Thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp chưa đúng quy định của pháp luật
   2018-12-03 10:49:18
Xét đề nghị của thanh tra huyện tại Văn bản số 101/KL-TTr ngày 19/11/2018; Tờ trình số 649/TTr-TNMT vủa Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cẩm Khê thông báo các nội dung như sau: chi tiết
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:811
Tông số người ghé thăm:1544875