Tìm kiếm  
THÔNG BÁO Tình hình sâu keo mùa thu gây hại ngô vụ Đông và biện pháp phòng trừ
   2019-09-27 14:03:32
Hiện nay, các xã, thị trấn đang tiến hành gieo trồng và chăm sóc ngô đông. Cây ngô sinh trưởng và phát triển thuận lợi; ngô trên đất bãi đã gieo trồng xong, đang ở giai đoạn 4 đến 7 lá; ngô trên đất sau 2 vụ lúa hiện đang tập trung gieo đến 5 lá. Tổng diện tích ngô đã gieo trồng 560 ha/700 ha kế hoạch. Qua điều tra tình hình sinh vật gây hại trên ngô cho thấy, sâu keo mùa thu đã di chuyển, đẻ trứng và gây hại ở nhiều diện tích ngô mới gieo. Trước tình hình đó, Trạm Trồng trọt và BVTV thông báo tình hình sâu keo mùa thu, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

1. Tình hình phát sinh và gây hại:

 Hiện tại: Trưởng thành di chuyển và đẻ trứng trên cây ngô non khi mới 2 lá trở đi. Sâu non gây hại tỷ lệ trung bình 10-30% số cấy, cao 30-40%, cục bộ 50% số cây; phát dục chủ yếu tuổi 1,2,3 trên đất 2 lúa, tuổi 3, 4 trên đất bãi ven sông; Các lứa sâu gối nhau liên tục gây hại. Diện tích nhiễm 70 ha, trong đó nhiễm nặng 10 ha (Tuy Lộc, Thị trấn Sông Thao, Điêu Lương, Đồng Lương…).

Dự báo: Trưởng thành có nhiều lứa và tiếp tục di chuyển, đẻ trứng trên diện tích ngô mới gieo đến 7 lá. Sâu non tiếp tục nở, gia tăng mật độ và gây hại. Mức độ hại trung bình đến nặng, cục bộ hại nặng đến rất nặng trên diện tích ngô bãi ven sông.

2. Biện pháp phòng trừ:

- Áp dụng biện pháp Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), trong đó chú trọng thực hiện các biện pháp canh tác, thủ công để phòng ngừa sớm: Dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng để hạn chế nơi ẩn nấp của trưởng thành; làm đất kỹ để diệt nhộng trong đất. Luân canh với cây trồng khác như: lạc, đậu, đỗ, ... , ngắt tiêu diệt ổ trứng, bắt giết trưởng thành, sâu non khi cây ngô còn nhỏ chưa xoáy nõn.

- Ưu tiên biện pháp sinh học, sử dụng bẫy bả chua ngọt bắt diệt trưởng thành; sử dụng các giống ngô chuyển gen (DK 9955S, DK 6919S,...).

- Sử dụng thuốc BVTV khi mật độ sâu non từ 4 con/m2 trở lên. Tạm thời sử dụng một số hoạt chất và thuốc BVTV để trừ sâu Keo mùa thu như: Hoạt chất Indoxacarb (Clever 300WG, 150SC; Thamaten 150SC; Millerusa 400SC, Supermart 150 SC...); Emamectin benzoate (Emaben 2.0 EC, Dylan 2.0EC; Tasieu 3.6EC, Angun 5WG, Emagold 160SC, Kajio 5WG, 5EC...); Lufenuron (Match 050EC, Lufenron 050EC,...);... Phun khi sâu tuổi 1-3, nếu mật độ sâu cao thì phun kép (2 lần) lần 2 cách lần 1 từ  3 - 5 ngày, phun ướt hai mặt lá và nõn ngô, thời điểm phun tốt nhất là phun vào buổi chiều tối. Nếu sâu tuổi lớn thì có thể hỗn hợp 2 loại thuốc có hoạt chất Indoxacarb với thuốc chứa hoạt chất Emamectin benzoate hoặc sử dụng thuốc BVTV chứa hỗn hợp 2 hoạt chất trên (Emingold 160SC; Obaone 95WG; Chetsau 100WG; ...).

                                      

                                               Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện

 

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:328
Tông số người ghé thăm:1829430