Tìm kiếm  
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Cẩm Khê
   2018-03-25 20:47:26
.
CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

STT Ảnh đại diện Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1
Hà Đức Huynh  Bí thư Huyện ủy  Email:
 SĐT: 02103 889 150
2
Cù Xuân Ân Phó Bí thư Huyện ủy   Email: ancx.ubcamkhe@phutho.gov.vn
 SĐT: 0981188189
3
Nguyễn Mạnh  Hùng Phó Bí thư Huyện ủy  Email:
 SĐT: 0918282555

********


CÁC BAN ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY VÀ TT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

1. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY:

Trưởng Ban: Bùi Xuân Vĩnh - UVBTVHU.

Phó trưởng Ban: Trần Quang Thuận.

2. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY:

Trưởng Ban: Trần Thị Thu Thanh - UVBTVHU.

Phó trưởng Ban: Phạm Văn Thành - HUV

Phó trưởng Ban: Lê Thị Thu Hà.

Phó trưởng Ban: Hoàng Việt Lâm.

3. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY:

Trưởng Ban: Cao Xuân Tùng - UVBTVHU

       Phó trưởng Ban: Đỗ Hữu Dung - HUV

Phó trưởng Ban: Hồ Ngọc Lanh 

4. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY:

Chủ  nhiệm :  Trần Văn Thành - UVBTVHU

Phó Chủ nhiệm TT: Nguyễn Thị Nhuận - HUV

       Phó Chủ nhiệm: Lê Minh Phương

5. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY:

Chánh Văn phòng:  Trần Kim Ngọc - HUV

Phó Chánh Văn phòng: Trần Đình Chương

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Trường Sơn

6. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ:

Giám đốc: Trần Thị Thu Thanh - UVBTVHU

Phó Giám đốc TT: Trần Ngọc Đương - HUV

Phó Giám đốc: Phùng Thị Thanh Thúy

         

                                  *************

 

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:927
Tông số người ghé thăm:1893228