Tìm kiếm  
Ủy Ban Nhân Dân
   2013-06-23 15:01:13
CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

   Địa chỉ: Khu 6, TT Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

                                           Điện Thoại: 0210.3889 123

 

                              LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

STT Ảnh đại diện Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1
Nguyễn Mạnh Hùng


Chủ tịch
 UBND huyện
ĐT: 02103 834 595
2 Đỗ Xuân Sinh Phó Chủ tịch
UBND huyện
ĐT: 02103 889142
3

Nguyễn Chí Lợi Phó Chủ tịch
UBND huyện
ĐT: 02103 889141

 

                     

CÁC PHÒNG, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

1. Phòng Nội vụ: 
  Điện thoại: 0210.3889.721
  Trưởng phòng: Đặng Ngọc Sơn- HUV
    Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải 
     Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Phương

2. Phòng Tư pháp: 
     Điện thoại: 0210.3889.435
     Trưởng phòng: Phan Ngọc Thắng - HUV
           Phó trưởng phòng: Đỗ Thị Kim Tính
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 
Điện thoại: 0210.3889.127; 3889.245
Trưởng phòng: Trần Quang Hải - HUV
Phó trưởng phòng: Nguyễn Xuân Trường
           Phó trưởng phòng: Trịnh Tiến Hậu

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 
Điện thoại: 0210.3889.140
Trưởng phòng : Nguyễn Quốc Tùng - HUV
Phó trưởng phòng: Bùi Ngọc Hồi
           Phó trưởng phòng: Hà Thanh Bình

5. Phòng Lao động - TB và XH: 
Điện thoại: 0210.3889.
Trưởng phòng: Trần Mạnh Hà - HUV 
Phó trưởng phòng: Chu Quang Hợp
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tâm
6. Phòng Văn hóa và Thông tin: 
Điện thoại: 0210.3889.866
Trưởng phòng: Bùi Bá Lạc - HUV
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Chiến

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 
Điện thoại: 0210.3889.134
Trưởng phòng: Nguyễn Tân Sơn
Phó trưởng phòng: Trần Văn Trà
Phó trưởng phòng: Đặng Thị Hồng Tâm

8. Phòng Y tế: 
Điện thoại: 0210.3889.723
Trưởng phòng: Lê Thị Hồng Ánh
9. Thanh Tra huyện: 
Điện thoại: 0210.3889.437
Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Mừng - HUV
Phó Chánh Thanh tra: Cù Minh Tuấn

10. Văn phòng HĐND - UBND huyện: 
Điện thoại: 0210.3889.167; 3889.163; 3637.372
Chánh Văn phòng: Nguyễn Hoàng Long - HUV
Phó Chánh văn phòng: Kiều Thị Thu Hà
Phó Chánh văn phòng: Cao Ngọc Khánh
Phó Chánh văn phòng: Đỗ Thị Thu Hà

11. Phòng Nông nghiệp và PTNT: 
Điện thoại: 0210.3889.132
Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hưởng - HUV
Phó trưởng phòng: Nguyễn Công Chính
Phó trưởng phòng: Trần Thanh Thúy
12. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 
Điện thoại: 0210.3889.365
Trưởng phòng: Hà Tiến Hùng
Phó trưởng phòng: Hoàng Trí Thức


ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phó Giám đốc phụ trách: Bùi Hồng Sơn

2. Đài Truyền thanh
Trưởng ĐàiNguyễn Xuân Thư - HUV
3. Ban Quản lý các công trình công cộng
Trưởng ban: Cù Xuân Nghiệp
Phó Trưởng ban: Vũ Mạnh Cường

4. Trung tâm DS-KHHGĐ
     Giám đốc : Nguyễn Thị Tâm 
Phó Giám đôc: Đặng Hoàng Anh

5. Trạm Khuyến nông
Phó trạm trưởng: Nguyễn Văn Tuyến

6. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Giám đốc: Bùi Bá Đạt
Phó Giám đốc: Nguyễn Thu Thủy

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:3714
Tông số người ghé thăm:1822697