Tìm kiếm  
Huyện ủy Cẩm Khê tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) và nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ ở cơ sở năm 2017
   2017-11-29 14:34:25
Sáng ngày 28/11, Huyện ủy Cẩm Khê khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ ở cơ sở năm 2017. Các đồng chí trong BTV Huyện ủy tới dự.

Trong thời gian 3 ngày, các đồng chí là cán bộ MTTQ cơ sở sẽ được truyền đạt và nghiên cứu một số chuyên đề về: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; những vấn đề cơ bản về tổ chức MTTQ Việt Nam; tổ chức bộ máy và nhiệm vụ hoạt động của MTTQ cơ sở và một số cuộc vận động lớn của MTTQVN phát động.

Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho mỗi cán bộ làm công tác MTTQ ở cơ sở hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách có hệ thống; về vị trí, vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới, cũng như hoạt động của ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và một số cuộc vận động lớn của MTTQ ở cơ sở. Từ đó vận dụng một cách có hiệu quả trong công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.


T/h: Thanh Thủy

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:728
Tông số người ghé thăm:1371042