Tìm kiếm  
Cẩm Khê: Năm 2017 kết nạp 230 đảng viên mới
   2018-01-05 16:18:18
Trong năm 2017, huyện Cẩm Khê đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước đẩy mạnh công tác phát triển Đảng ở những nơi có ít đảng viên hoặc khó khăn trong công tác phát triển Đảng. 

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức xem xét duyệt kết nạp cho 230 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 220 đảng viên dự bị; rà soát xét đề nghị tặng, truy tặng huy hiệu đảng cho 1236 đảng viên. Chuyển sinh hoạt đảng cho 349 đồng chí. phát 246 thẻ đảng viên. Việc xem xét hồ sơ kết nạp đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, trình tự các thủ tục, đảm bảo rõ ràng đủ điều kiện kết nạp. Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2018 huyện Cẩm Khê tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới, dự kiến tổ chức kết nạp mới từ 180 đến 200 đảng viên trở lên.


Thực hiện: Mạnh Thuần 

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:826
Tông số người ghé thăm:1371140