Tìm kiếm  
UBND huyện kiểm tra CSVC, hoạt động nhà văn hóa khu dân cư tại các xã Ngô Xá và Tiên Lương
   2019-10-31 14:24:43
UBND huyện vừa có buổi làm việc, kiểm tra CSVC, hoạt động của nhà văn hóa một số khu dân cư tại các xã Ngô Xá và Tiên Lương.

Đối với xã Tiên Lương, 10/10 nhà văn hóa khu của xã được bà con nhân dân trong khu chỉnh trang khuôn viên, đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện để người dân trong khu giao lưu, hội họp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần.

Tuy nhiên, tại xã Ngô Xá, qua kiểm tra cho thấy, các nhà văn hóa khu đa số xây dựng cách đây khá lâu nên diện tích chật hẹp. Trong 2 năm gần đây, xã Ngô Xá xây mới được 3 nhà, hiện tại còn 6/9 nhà văn hóa xuống cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, không được đầu tư mua sắm mới, ảnh hưởng phần nào đến chức năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hội họp của bà con nhân dân.

UBND huyện đề nghị 2 xã, nhất là đối với xã Ngô Xá tích cực chỉ đạo,  huy động sự chung tay đóng góp của các tầng lớp nhân dân, con em quê hương ủng hộ về kinh phí, vật chất để nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa, chỉnh trang khuôn viên, mua sắm trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu văn hóa văn nghệ và hội họp của nhân dân trên địa bàn.

T/hiện: Thanh Thủy.

 

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1715
Tông số người ghé thăm:1875040