Tìm kiếm  
Cẩm Khê: Đẩy mạnh nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2018
   2018-01-11 14:05:44
Năm 2017, huyện Cẩm Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thành 19/19 chỉ tiêu đã đề ra. 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện đã tập trung thu hút đầu tư vào địa bàn, tháo gỡ khó khăn, giúp cho người dân và các doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Do vậy, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Riêng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có bước phát triển mới.

Huyện đã tập trung khai thác các lợi thế của địa phương, trong năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 262,4 tỷ đồng, tăng 18,36% so với năm 2016. Trong đó, hoạt động trên địa bàn có bước phát triển mạnh với nhiều dự án lớn được triển khai như: Trạm bơm tiêu Sơn Tình, Sai Nga, san lấp mặt bằng xây dựng khu công nghiệp Cẩm Khê và cụm công nghiệp Thị trấn Sông Thao; Xây dựng nhà máy may YIDA Việt Nam. Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã tạo việc làm cho trên 2.000 lao động địa phương.

Năm 2018, huyện tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp huyện Cẩm Khê và cụm công nghiệp Thị trấn Sông Thao để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu giá trị tăng thêm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 428, 3 tỷ đồng, tăng 18,18%, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, tạo nhiều việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống cho Nhân dân.


Thực hiện: Mạnh Thuần  
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:798
Tông số người ghé thăm:1371112