Tìm kiếm  
Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Cẩm Khê thực hiện hiệu quả hệ thống thông tin quản lý Dân số - KHHGĐ
   2018-09-27 16:13:41
Hệ thống tin quản lý Dân số - KHHGĐ (MIS) được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, số liệu chuyên ngành Dân số - KHHGĐ, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành công tác Dân số - KHHGĐ tại các cấp.  

Kho dữ liệu điện tử Dân số - KHHGĐ cấp huyện hiện nay thuộc sự quản lý của Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện. Kho dữ liệu điện tử có thể tổng hợp, tra cứu các số liệu Dân số - KHHGĐ trên toàn huyện. Đăng nhập vào chương trình người sử dụng khai thác thông tin các cá nhân trên toàn huyện từ giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, tình trạng tàn tật… đến các thông tin về Sức khỏe sinh sản của phụ nữ 15 - 49 tuổi có chồng như sử dụng biện pháp tránh thai, mang thai, sinh con bao nhiêu lần, nạo phá thai… Đặc biệt, phần mềm còn giúp để sử dụng khai thác thông tin một cách chính xác, hiệu quả về Dân số - KHHGĐ và các số liệu báo cáo dân cư theo nhu cầu của người dùng như: Dân số chia theo giới và địa bàn dân cư, dân số và biến động dân số chia theo địa bàn dân cư, danh sách công dân từ 18 tuổi trở lên, danh sách trẻ em đến tuổi vào lớp 1, danh sách nam thanh niên làm nghĩa vụ quân sự… Phầm mềm còn cung cấp một công cụ khai thác thông tin khá linh hoạt là: Tìm kiếm thông tin cá nhân hoặc hộ, quản lý cộng tác viên, quản lý bảng kê địa chỉ… giữa các cấp có sự phân công phối hợp nhịp nhàng. Cộng tác viên dân số ở khu, thôn, xóm thường xuyên đến thăm từng hộ thuộc địa bàn được phân công về vận động thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình; đồng thời thu thập thông tin về Dân số - KHHGĐ của từng người trong hộ và ghi vào Sổ hộ gia đình. Các sổ hộ gia đình tại các xã, thị trấn làm thành các cơ sở dữ liệu Dân số - KHHGĐ trên văn bản. Từ các cơ sở dữ liệu Dân số - KHHGĐ trên văn bản biểu mẫu, cán bộ dân số từ cấp xã đến huyện phân tích, tổng hợp số liệu vào máy tính để lập ra các cơ sở dữ liệu Dân số - KHHGĐ điện tử (Còn gọi là Kho dữ liệu điện tử). Công cụ để xử lý dữ liệu trên máy tính hiện nay là Phần mềm Module rà soát và in Sổ ghi chép ban đầu về Dân số - KHHGĐ gọi tắt là MIS2006RS.

Gần 10 năm qua, Hệ thống thông tin quản lý Dân số - KHHGĐ đã thật sự phát huy hiệu quả . Qua số liệu Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 1999 và 2009 đã chứng minh dữ liệu ngành Dân số - KHHGĐ đã góp phần tích cực trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đưa ra các quyết định, chính sách quan trọng thúc đẩy công tác Dân số - KHHGĐ, giảm áp lực gia tăng dân số, góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng dân số đáp ứng sự nghiệp CNH - HĐH. Hiện nay hệ thống cán bộ dân số từ huyện đến cơ sở đang tích cực rà soát, đối chiếu số liệu kho dữ liệu điện tử để góp phần thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đạt kết quả tốt./.

        Nguyễn Thị Tâm - GĐ. Trung tâm DS-KHHGĐ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1385
Tông số người ghé thăm:1620366