Tìm kiếm  
Hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân ở Cẩm Khê
   2018-10-04 16:12:30
Những năm qua Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã trở thành nguồn vốn hiệu quả giúp nhiều hội viên ở huyện Cẩm Khê có điều kiện phát triển kinh tế. Cũng từ nguồn quỹ này, các hội viên được vay vốn đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2014-2020” của HND tỉnh Phú Thọ, HND huyện Cẩm Khê đã xây dựng Đề án phát triển Quỹ HTND trên địa bàn huyện đến năm 2020; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng nội dung xây dựng, phát triển Quỹ HTND. Nhờ vậy trong những năm qua, hoạt động Quỹ HTND của huyện có sự phát triển mạnh mẽ. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn huyện đạt 3 tỷ 737 triệu đồng, trong đó vốn QHTND của tỉnh và Trung ương là 3 tỷ 140 triệu đồng; vốn Quỹ HTND huyện 597 triệu đồng, tạo điều kiện cho hơn 100 hộ vay phát triển kinh tế.

            Có được những kết quả trên những năm qua Hội Nông dân huyện Cẩm Khê xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai xây dựng phát triển quỹ, tuyên truyên triển khai đến hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc và nội dung hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức hội và hội viên nông dân, bên cạnh đó hàng năm Hội Nông dân huyện căn cứ vào chỉ tiêu được giao xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân các xã, thị trấn, kết thúc các đợt vận động Hội Nông dân cơ sở tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và làm thủ tục chuyển toàn bộ số tiền đã vận động được về Hội Nông dân cấp huyện để quản lý, điều hành cho vay. Điển hình xã làm tốt vận động xây dựng quỹ HTND huyện như các xã Đồng Lương 51 triệu, Sơn tình 40 triệu, Thị trấn Sông thao 30 triệu, Ngô Xá 37 triệu, Sai nga 22,9 triệu, Thanh Nga 23,8 triệu ...

            Thông qua các dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp cho hội viên nông dân đã giải quyết việc làm thường xuyên và tạo việc làm thời vụ, giúp nhiều hội viên khó khăn không có thế chấp được tín chấp để vay vốn, có điều kiện để phát triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở các địa phương, hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế; xây dựng được nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao góp phần tăng thu nhập cho hội viên, nông dân, thông qua   nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh, của huyện đã giúp cho các thành viên đã có vốn đầu tư vào sửa chữa, xây dựng chuồng trại, mua con giống, từ nguồn vốn này hiệu quả nâng lên rõ rệt. Một số mô hình nhờ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã mở rộng sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, đầu năm 2017 được vay từ nguồn vốn QHTND tỉnh với số vốn 500 triệu đồng, 12 thành viên trong hợp tác xã chăn nuôi Phương Nam xã Tam Sơn, theo quy mô sản xuất của từng gia đình, mức vay được chia phù hợp, từ 30 - 60 triệu đồng/hộ, với số vốn này các hộ đã mạnh rạn đầu tư, mở rộng quy mô chuồng trại, đồng thời đưa nhiều giống gà chất lượng vào nuôi như: Gà Lạc Thủy, Gà ri lai mía..., đầu tư thức ăn, phòng bệnh cho hiệu quả kinh tế cao từ đó đã giúp nhiều hộ trong hợp tác xã có mức thu nhập ổn định, vươn lên làm giầu.

Để nguồn vốn Quỹ HTND ngày càng phát triển, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, Hội Nông dân huyện Cẩm Khê xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng và tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở thực hiện có hiệu quả Đề án, kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng mức hỗ trợ từ ngân sách hàng năm để chuyển cho Quỹ hỗ trợ nông dân, đồng thời tăng cường công tác vận động đóng góp xây dựng Quỹ từ các tổ chức, cá nhân và hội viên nông dân, phấn đấu vận động tăng trưởng nguồn vốn, góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

                                     Đặng Bích Chung – Hội Nông dân huyện Cẩm Khê


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1385
Tông số người ghé thăm:1620366