Tìm kiếm  
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Khê thực hiện tốt tín dụng chính sách
   2019-09-04 11:04:16
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cẩm Khê  được thành lập tháng 5 năm 2003, có 13 cán bộ, thực hiện nhiệm vụ triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; huy động vốn, cho vay vốn và thực hiện các dịch vụ ngân hàng khác theo quy định của Điều lệ Ngân hàng CSXH.

                        Kết quả năm 2018, Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Khê đã có tổng nguồn vốn hoạt động đạt 412 tỷ 157 triệu đồng, đạt 100,24% kế hoạch; doanh số cho vay đạt 92 tỷ 457 triệu đồng; doanh số thu nợ 58 tỷ 491 triệu đồng. Đến hết tháng 6/2019, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 427 tỷ 679 triệu đồng, tăng 3 tỷ 426 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của ngân hàng này đã góp phần hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, giúp cho hàng ngàn hộ trên toàn huyện vượt qua ngưỡng nghèo. Ông Nguyễn Văn Xuân – Giám đốc Ngân hàng CSXH  Cẩm Khê cho biết  “Trong những năm qua, chúng tôi đã truyền tải các nguồn vốn tín dụng CSXH đến với người nghèo và các đối tượng được nhận tiền vay, trả nợ, trả gốc tại trụ sở UBND các xã, thị trấn;  thủ tục nhanh gọn, đơn giản và tiết giảm được chi phí đi lại cho các đối tượng nghèo và các đối tượng CSXH khác”.

            Để đồng vốn vay thực sự có hiệu quả, Ban giám đốc Ngân hàng CSXH Cẩm Khê đã tham mưu với UBND huyện phân bổ vốn đến các xã đảm bảo công khai dân chủ. Với sự hướng dẫn cụ thể của cán bộ ngân hàng,  vốn vay đã đến được với người dân một cách nhanh chóng,  đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đảm bảo hiệu quả. Bà Bùi Thị Bảo – khu 3 xã Thanh Nga huyện Cẩm Khê phấn khởi nói “Chúng tôi khó khăn,  làm ruộng, không có tiền; bây giờ được vay đồng vốn của Ngân hàng CSXH, vốn vay lãi thấp. Chúng tôi đầu tư vào chăn nuôi thấy rất có hiệu quả”.

Bởi đặc thù là cho vay hộ nghèo, hộ khó khăn nên đòi hỏi người cán bộ làm NHCSXH cần có lòng yêu nghề, nhiệt tình với công việc và tận tâm, có trách nhiệm với các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi. Hàng ngày, các cán bộ NHCSXH phải đi cơ sở điều tra,  nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hộ nghèo, định hướng cho họ vay bao nhiêu, đầu tư làm gì để đạt hiệu quả đồng vốn vay tốt nhất, đặc biệt để làm sao bảo toàn nguồn vốn, không để nợ xấu nợ khó đòi.  Anh Tào Quang  Đạo – Cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH Cẩm Khê chia sẻ “Là cán bộ tín dụng, tôi đã thường xuyên tuyên truyền các chính sách của Đảng, các nguồn vốn chính sách của Nhà nước để giúp đỡ bà con có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, tuyên truyền giúp đỡ bà con cách thức sử dụng vốn vay có hiệu quả để phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên giảm nghèo”.   

 Từ những kết quả tích cực của năm 2018, NHCSXH đã xây dựng kế hoạch năm 2019 vừa đảm bảo vốn ưu đãi cho người nghèo, vừa thực hiện các chương trình mục tiêu lớn của Quốc gia. Ông Nguyễn Văn Xuân – Giám đốc Ngân hàng CSXH  Cẩm Khê chia sẻ thêm: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện 2 chương trình mục tiêu,  đó là chương trình mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi cố gắng đầu tư  sao cho 100% người nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng CSXH”.          

Với những định hướng và nhiệm vụ cụ thể trên, Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Khê đã và sẽ có những đóng góp quan trọng  đầu tư cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trên quê hương Cẩm Khê.

  T/h: Bình Trọng –  Đài TT Cẩm Khê


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:83
Tông số người ghé thăm:1780020