Tìm kiếm  
Năm 2019, Cẩm Khê có thêm 16 khu đạt chuẩn khu nông thôn mới.
   2019-11-04 15:55:11
Xây dựng khu dân cư nông thôn mới là cách làm thiết thực, tạo tiền đề, cơ sở để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiệm vụ này đang được các xã trên địa bàn huyện Cẩm Khê tập trung thực hiện tốt.

Là một trong những địa phương đi đầu về triển khai kế hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại các xã, năm 2018 toàn huyện có 14 khu đạt chuẩn khu nông thôn mới. Năm 2019 toàn huyện phấn đấu xây dựng được ít nhất 12 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới, huyện đã lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên, chỉ đạo các địa phương, các khu rà soát các chỉ tiêu đầu tư xây dựng để tập trung huy động nguồn lực. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, xây dựng mô hình phát triển sản xuất nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế,  xã hội; tuyên truyền người dân chủ động, ý thức trong việc bảo vệ môi trường nông thôn. Sau một thời gian triển khai thực hiện, đến nay, toàn huyện đã có 16 khu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí khu dân cư nông thôn mới tại 10  xã, vượt 4 khu so với chỉ tiêu kế hoạch. Mỗi khu đạt chuẩn được UBND thưởng 30 triệu đồng theo nghị quyết của HĐND huyện. Đây là sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện đối với các khu đạt chuẩn. Hiện nay, các khu đang tích cực triển khai chuẩn bị đón bằng công nhận vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 tới.

Phát huy những kết quả đạt được, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, trong thời gian tới huyện Cẩm Khê tiếp tục chỉ đạo duy trì chất lượng các khu đã đạt, xây dựng thêm các khu nông thôn mới, góp phần để các xã đạt chuẩn nông thôn mới một cách vững chắc.

Thực hiện: Mạnh Thuần

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1696
Tông số người ghé thăm:1875021