Tìm kiếm  
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các cán bộ cơ sở thuộc đối tượng 4 năm 2018
   2018-08-22 13:52:33

Sáng ngày 21/8, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Cẩm Khê đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4, năm 2018.Dự buổi khai giảng có đồng chí Đỗ Xuân Sinh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP – AN huyện Cẩm Khê; đồng chí Trần Thị Thu Thanh – UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm BDCT huyện; đồng chí Đào Việt Phương – UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, các đồng chí giảng viên giảng dạy các chuyên đề cùng 120 học viên là các cán bộ cơ sở thuộc đối tượng 4 trên địa bàn.

Trong thời gian 4 ngày, 120 học viên của lớp sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Các nội dung của luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên.

Thông quan lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên thuộc đối tượng 4 nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng; quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.


T/h: Vân Anh (Đài Truyền thanh Cẩm Khê)


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:678
Tông số người ghé thăm:1541118