Tìm kiếm  
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng –An ninh cho các cán bộ cơ sở thuộc đối tượng 4 năm 2018 huyện Cẩm Khê (lần thứ 2)
   2018-08-29 14:58:30

Sáng ngày 28/8, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Cẩm Khê  tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2018 huyện Cẩm Khê (lần thứ 2). Dự buổi khai giảng có đồng chí Trung tá Phạm Trung Kiên –  UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Cẩm Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện; đại diện lãnh đạo Trung tâm BDCT huyện; Ban CHQS huyện, các đồng chí giảng viên cùng 120 học viên là các cán bộ cơ sở thuộc đối tượng 4 trên địa bàn.Trong thời gian 4 ngày (từ 28- 31/8/2018), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu nội dung một số chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật về Quốc phòng, An ninh, Nghĩa vụ quân sự; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh; từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


T/h: Hoài Thu (Đài TT Cẩm Khê)


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:750
Tông số người ghé thăm:1544814