Tìm kiếm  
Xã Sơn Tình đã có 4 khu đạt chuẩn nông thôn mới.
   2018-11-07 14:54:17
Thực hiện chủ trương của huyện về xây dựng  khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020, xã Sơn Tình đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường,  phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi các tiêu chí đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới. Sau hơn một năm triển khai đến nay xã Sơn tình đã có 4 khu (Cửa Miếu, Xóm Dộc, Trung Sơn, Gò Làng Trung) được UBND huyện ra quyết định công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới. 

Khu Xóm Dộc, khi mới triển khai, vẫn còn 5 tiêu chí chưa đạt là môi trường, thu nhập, hộ nghèo, nhà ở dân cư và giao thông. Để hoàn thiện 5 tiêu chí này, chi bộ và các đoàn thể của khu dân cư đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, góp công, góp sức vì mục tiêu chung. Đối với tiêu chí giao thông, khu đã vận động người dân hiến 600 m2 đất, huy động sự đóng góp của nhân dân và những người con xa quê để làm đường. Về tiêu chí môi trường, người dân đã tích cực thu gom, phân loại, hoặc tự xử lý rác nếu có điều kiện; các đoàn thể thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Sau hơn 1 năm, được người dân nhiệt tình ủng hộ, việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới đã trở thành một phong trào thi đua trong toàn khu dân cư.

Chị Ngô Thị Lệ -  Người dân khu Xóm Dộc xã Sơn Tình nói “Tôi thấy xây dựng khu dân cư nông thôn mới, điện, đường, trường, trạm được đầu tư, các tuyến đường trong khu bê tông hóa, các hộ dân tích cực phát triển kinh tế thu nhập ngày càng tăng lên”.

Ông Cát Chí Hưng- Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư Xóm Dộc xã Sơn Tình cho biết“Chi bộ đã lãnh đạo khu dân cư  xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, trong các phong trào ủng hộ hiến đất, tài sản, xây đường giao thông. Đến nay thu nhập đảm bảo; hoàn thành 13/13 tiêu chí nông thôn mới”.

Các khu khác trong xã như Cửa Miếu, Gò Làng Trung và khu Trung Sơn cũng tích cực triển khai thực hiện chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới, Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong các khu được phát huy; bà con tích cực góp công, hiến hàng nghìn mét vuông đất, tu sửa đường giao thông, với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Cốt lõi của việc xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống nhân dân. Bà con nhân dân trong các khu đều tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế; đa dạng hóa các mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Vì vậy, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt. Thu nhập bình quân các hộ trong các khu đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới  12% . Đường làng ngõ xóm, bộ mặt của các khu ngày càng sạch đẹp.

Trao đổi với chúng tôi ông Hà Đức Phương-  Phó chủ tịch UBND xã Sơn Tình nói“Thực hiện chủ trương xây dựng khu nông thôn mới của Đảng và nhà nước theo hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh huyện, địa phương chúng tôi tích cực vận động tuyên truyền toàn dân làm tốt công tác nông thôn mới. hiện nay chúng tôi xây dựng 4 khu nông thôn mới. trong thời gian tiếp theo phấn đấu đến năm 2020 tiếp tục xây dựng các khu nông thôn mới còn lại địa phương”.

Có thể nói, việc xây dựng được 4 khu đạt chuẩn nông thôn mới ở xã là tiền đề, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy 10 khu còn lại của xã học hỏi, phấn đấu đạt chuẩn để xây dựng xã  Sơn Tình sớm đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Thực hiện: Mạnh Thuần – Hoàng Tuấn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:556
Tông số người ghé thăm:1489550