Tìm kiếm  
Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới đầu tiên năm 2018
   2018-01-11 13:50:21
Sáng 8/1/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Cẩm Khê tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới. Đây là lớp bội dưỡng đảng viên mới đầu tiên được tổ chức trong năm 2018. Tới dự có đồng chí Bùi Xuân Vĩnh UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trần Thị Thu Thanh -UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo TTBDCT, các giảng viên kiêm chức trực tiếp đứng lớp.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 96 học viên là những đồng chí đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong toàn huyện. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 8 đến 12/1/2018, các đồng chí đảng viên mới sẽ được hướng dẫn, truyền đạt, bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm các chuyên đề chính là Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viện Đảng Cộng sản Việt Nam; Các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng ta về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình hình mới….

Phát biểu khai giảng, đồng chí Bùi Xuân Vĩnh - UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị các học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học, nghiêm túc tiếp thu bài giảng và tham gia viết bài thu hoạch bảo đảm chất lượng. Từ đó mỗi đồng chí đảng viên xác định cho mình phương hướng phấn đấu và rèn luyện áp dụng vào thực tiễn lao động, học tập, công tác để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Thực hiện: Hà Thuý- Vân Anh (Đài Truyền thanh Cẩm Khê)

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:809
Tông số người ghé thăm:1371123