Tìm kiếm  
MTTQ huyện Cẩm Khê: Tích cực chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2019-2024
   2018-11-09 09:21:21
Ðại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 là sự kiện chính trị lớn, quan trọng. Ðại hội nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác Mặt trận. Ðể chuẩn bị cho đại hội diễn ra đúng tiến độ, thời gian qua, Ban Thường trực MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ 31 xã, thị trấn triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng đại hội.

Thực hiện Ðiều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng, Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với Ðại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; Kế hoạch số 11/KH-MTTQ-BTT ngày 24/4/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, đến nay, Ban Thường trực MTTQ huyện đã ban hành đầy đủ các văn bản, kế hoạch hướng dẫn đến MTTQ các xã, thị trấn để chuẩn bị cho đại hội MTTQ các cấp trong huyện. Ban Thường trực MTTQ huyện đã tham mưu với  Thường trực Huyện uỷ thành lập Ban chỉ đạo Ðại hội đại biểu MTTQ huyện; thành lập các tiểu ban nội dung, nhân sự, phục vụ, tuyên truyền để chuẩn bị Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện.

            Công tác nhân sự chuẩn bị đại hội được Ban Thường vụ Huyện uỷ đặc biệt quan tâm. Theo đó, nhân sự Ủy ban MTTQ các cấp được xây dựng theo căn cứ tiêu chuẩn cán bộ, thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng các thành phần, định hướng chọn cử các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, đảm bảo tỷ lệ phù hợp người ngoài Ðảng tham gia Ủy ban MTTQ các cấp. Cấp ủy các cấp phân công, giới thiệu đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ cùng cấp; phân công đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy, giới thiệu để hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ cùng cấp.

            Ðể đại hội MTTQ các cấp diễn ra thành công, đúng kế hoạch, ngày 25/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị triển khai các nội dung chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp. Ban Thường trực UB MTTQ huyện chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tổ chức quán triệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội; tổ chức các hoạt động, việc làm thiết thực để nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động, chủ trì và phối hợp thực hiện. Chú trọng triển khai điểm có hiệu quả về vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động hiệu quả nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; triển khai “ngày hội đại đoàn kết toàn dân” ở khu dân cư năm 2018; đổi mới phương pháp vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tăng cường tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

            Có thể nói, công tác chuẩn bị Ðại hội MTTQ các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã và đang được triển khai đúng tiến độ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo dự kiến, thời gian tiến hành đại hội MTTQ cấp xã sẽ hoàn thành trong quý I/2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2019 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2019.

 

Hoàng Phương - Uỷ ban MTTQ huyện Cẩm Khê


  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:559
Tông số người ghé thăm:1489553