Tìm kiếm  
Họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã năm 2019 trên địa bàn huyện.
   2019-07-22 23:41:42
Ngày 19/6/2019, Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính của huyện tổ chức họp triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã năm 2019 trên địa bàn huyện. Đồng chí Hà Đức Huynh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã của huyện chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, Phòng Nội vụ huyện đã trình bày dự thảo 03 đề án về việc sắp xếp, sáp nhập 3 xã, thị trấn mới. Theo đó, các xã Thanh Nga, Sai Nga, Sơn Nga và Thị trấn Sông Thao sẽ sáp nhập thành Thị trấn Cẩm Khê; trụ sở làm việc của Thị trấn Cẩm Khê tạm thời đặt tại trụ sở Thị trấn Sông Thao hiện nay. Sắp xếp, sáp nhập các xã Đồng Cam, Phùng Xá, Phương Xá thành xã Minh Tân; trụ sở xã Minh Tân tạm thời đặt tại trụ sở xã Phương Xá hiện nay. Sắp xếp, sáp nhập 3 xã Hiền Đa, Tình Cương, Cát Trù thành xã Hùng Việt; trụ sở xã Hùng Việt tạm thời đặt tại xã Hiền Đa hiện nay.

Việc sắp xếp, sáp nhập 3 xã mới phải hoàn thành trong năm 2019 để đi vào hoạt động chính thức từ ngày 01/01/2020.

Tại hội nghị đã có 9 ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo đóng góp, bổ sung vào Đề án, nhằm triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính nhanh gọn, hiệu quả, đúng tiến độ đã đề ra

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hà Đức Huynh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự và thời gian quy định. Trước mắt, tiến hành niêm yết công khai bản Đề án, niêm yết danh sách cử tri, lấy ý kiến cử tri từng khu dân cư, từng xã theo quy định;  tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, Đảng viên, Nhân dân hiểu và đồng thuận với đường lối, chủ trương của Đảng về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tiết kiệm nguồn ngân sách thực hiện cho cho đầu tư phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân; đảm bảo ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.  Yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ các bước theo yêu cầu; hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ về sắp xếp sáp nhập để kỳ họp HĐND xã ra Nghị quyết vào ngày 06/8/2019, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân huyện ra Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập theo đúng yêu cầu,  kế hoạch chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ.

T/hiện; Thanh Thủy, Vũ Hà.

 


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:475
Tông số người ghé thăm:1748205