Tìm kiếm  
Kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn huyện Cẩm Khê
   2014-03-11 15:36:23

Thực hiện Kế hoạch số 3089/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2013


Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê xây dựng Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn huyện.
Download các văn bản liên quan 
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:259
Tông số người ghé thăm:1829361