Tìm kiếm  
Hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung thang điểm, hồ sơ bình xét công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" và "Khu dân cư văn hóa"
   2017-10-12 15:38:38
Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 28 thấng 12 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Phú Thọ về Hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung thang điểm, hồ sơ bình xét công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" và "Khu dân cư văn hóa"... chi tiết

.
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1809
Tông số người ghé thăm:1599452