Tìm kiếm  
Bộ TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư chi tiết
Ngày 03/10/2018 Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch đã ra Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL 
Bộ TTHC lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp huyện và cấp xã
Bộ THHC lĩnh vực Tài Nguyên Môi Trường  chi tiết
UBND tỉnh Phú Thọ Ban hành công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực TBXH  chi tiết
Căn cứ quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền Thông" 
UBND tỉnh Phú Thọ công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện    nội dung chi tiết
Ngày  31  tháng 8 năm  2016, Chủ tịch UBND tỉnh phú thọ ban hành quyết định số 2181  /QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính  sửa đổi, bổ sung, thay thế về lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền tiếp nhận,  giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ   văn bản chi tiết


Tài liệu tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo: Trang 1; trang 2

[Về đầu] [1] [2] [3] [Về cuối]   Trang 2 / 3
  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:539
Tông số người ghé thăm:1748269