Tìm kiếm  
Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 28 thấng 12 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Phú Thọ về Hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung thang điểm, hồ sơ bình xét công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" và "Khu dân cư văn hóa"... chi tiết
Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị"; "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"... chi tiết
Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020";... chi tiết

Ngày 13/11/2013 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 174/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2014 và thay thế các Nghị định, các điều, khoản của các Nghị định dưới đây: 

Văn bản tháng 8/2013
   2013-08-23 16:51:56
Danh sách những văn bản Upload lên trang thông tin điện tử tháng 8/2013

[Về đầu] [1] [2] [3]  Trang 3 / 3
  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:499
Tông số người ghé thăm:1748229