Tìm kiếm  
HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC CỦA HUYỆN CẨM KHÊ NĂM 2013
   2014-04-15 13:59:22

Ngày 18/3/2014, huyện Cẩm Khê đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2014. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HU, HĐND, UBND huyện; trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị huyện; Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn; đại diện các tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013.


Báo cáo của UBND- Hội đồng thi đua khen thưởng huyện khẳng định, trong năm 2013, các phong trào thi đua yêu nước đã được huyện phát động, triển khai toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc; được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sôi nổi hưởng ứng và đã đạt được những kết quả rất cụ thể, thiết thực.

            Về phát triển kinh tế, huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua sát hợp với từng lĩnh vực sản xuất như phong trào "Sản xuất, kinh doanh giỏi",  "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Lao động có năng sất cao, chất lượng, hiệu quả" trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; "Sản xuất thâm canh tăng vụ", "Làm trang trại giỏi", "Xây dựng cánh đồng mẫu lớn" trong sản xuất nông nghiệp; đặc biệt là phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới". Các phong trào này đã được cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc mọi ngành, mọi giới, mọi lứa tuổi tham gia hưởng ứng tích cực. Kết quả của các phong trào thi đua sản xuất đã góp phần rất quan trọng để kinh tế của huyện ổn định và có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 2580 tỷ đồng (vượt 2,3% so với kế hoạch, tăng 8,3% so với năm 2012);  giá trị tăng thêm của nền kinh tế đạt 1399 tỷ đồng (tăng 6,9% so với năm 2012). Về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có 1 xã đạt 14 tiêu chí; 01 xã đạt 13 tiêu chí; 04 xã đạt từ 10 đến 12 tiêu chí; 01 xã đạt 9 tiêu chí; 23 xã đạt từ 6 đến 8 tiêu chí (tất cả các xã đều tăng được ít nhất 1 tiêu chí đạt).  

            Về văn hóa xã hội, huyện cũng đã tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua sát hợp với từng ngành, từng lĩnh vực và đạt kết quả rất tích cực. Các phong trào thi đua trong ngành GD-ĐT đã giúp cho kỷ cương nền nếp trong các nhà trường ổn định và nâng cao; cơ sở vật chất trường lớp được chăm lo tốt hơn, chất lượng giáo dục được giữ vững, huyện tiếp tục được đánh giá là một trong những đơn vị mạnh trong tỉnh về chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp; toàn huyện đã có 45 trường học đạt chuẩn quốc gia (tăng 5 trường so với năm 2012). Các phong trào thi đua trong ngành y tế đã giúp cho tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, chất lượng  khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh của các cơ sở y tế cũng được quan tâm trang bị  ngày càng tốt hơn; trong năm 2013, toàn huyện đã có 8 xã, thị trấn đầu tiên đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng ngày càng sôi nổi, rộng khắp với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là các  phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Giúp nhau xóa đói giảm nghèo" và tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được nhân dân hưởng ứng hết sức tích cực, tự giác. Những phong trào thi đua trên đã góp phần làm cho các lĩnh vực văn hóa xã hội của huyện có những bước khởi sắc mới, đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 21,68% (giảm 1,13% so với năm 2012); có 78,2% số gia đình, 70,2% số dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa.

            Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua trong cả hệ thống chính trị và trong Nhân dân như "Xây dựng quốc phòng và an ninh vững mạnh", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được gắn kết chặt chẽ với các phong trào "Thi đua quyết thắng", "Công an Nhân dân vì nước quyên thân, vì dân phục vụ"... của các lực lượng vũ trang. Các phong trào thi đua trên đã cổ vũ, động viên các lực lượng vũ trang huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động, tự giác của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng "Nền quốc phòng toàn dân" và "Thế trận an ninh Nhân dân", góp phần quan trọng để tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, công tác quân sự, quốc phòng được đảm bảo. Huyện đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đảm bảo cho cuộc diễn tập phòng thủ tỉnh Phú Thọ năm 2013 được tổ chức trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, đạt kết quả xuất sắc.

Các phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đã được triển khai sâu rộng trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt được kết quả tốt. Trong năm 2013, tỷ lệ cơ sở Đảng đạt trong sạch-vững mạnh là 71%; kết nạp được 230 đảng viên mới (đạt 153% kế hoạch). Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, riêng chính quyền khối xã, thị trấn có 23/32 đơn vị (74,2%) đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Các đoàn thể chính trị xã hội đều có sự đổi mới trong  hoạt động, nâng cao được sức thu hút, tập hợp, đem lại những quyền lợi thiết thực cho đoàn viên, hội viên.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013, huyện Cẩm Khê đã được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ năm 2013 (khối các huyện). Phòng Văn hoá- Thông tin, thể thao đã được Bộ Văn hoá-Thể thao và du lịch tặng Cờ thi đua. Cán bộ và nhân dân xã Tuy Lộc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn; 04 tập thể khác được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích thi đua xây dựng nông thôn mới. Đã có 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Kỷ niệm chương Hùng Vương. Đã có 34 đơn vị được công nhân danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", 10 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh", 10 tập thể và 18 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị huyện được ngành dọc cấp trên khen thưởng.Uỷ ban Nhân dân huyện cũng đã công nhận hàng trăm tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và "Chiến sỹ thi đua cơ sở".  

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2014, UBND- Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xác định: Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về thi đua khen thưởng; tiếp tục tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua thiết thực trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, bình xét thi đua, thực hiện tốt chế độ khen thưởng, đảm bảo cho các phong trào thi đua thiết thực, bền vững, hiệu quả nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh  mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra, hướng tới mục tiêu dân giàu, huyện mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                    Nguyễn Xuân Thư

                                                              (Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cẩm Khê)

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:3987
Tông số người ghé thăm:1822963