Tìm kiếm  
Cẩm Khê bồi dưỡng lí luận chính trị lớp Đảng viên mới đợt 1 năm 2019.
   2019-02-19 10:29:47
Ngày 18/2, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Khê đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho 76 Đảng viên mới kết nạp đợt cuối năm 2018 đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt 8 nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phát triển giáo dục và Đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Sau các chuyên đề, Ban tổ chức sẽ cho học viên viết thu hoạch, kiểm tra nhận thức và cấp giấy chứng nhận cho những học viên đủ điều kiện. Thông qua lớp học, các học viên được bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, xây dựng kế hoạch, tích cực phấn đấu để được sớm trở thành Đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thực hiện: Mạnh Thuần


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1799
Tông số người ghé thăm:1752472