Tìm kiếm  
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2019
   2019-03-13 15:00:02
Sáng ngày 12/3/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Khê đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2019 cho trên 50 quần chúng ưu tú được giới thiệu từ các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 12/03 đến 15/03), các học viên sẽ được nghiên cứu những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở để những quần chúng ưu tú tiếp tục phấn đấu rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức và bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thực hiện: Hoàng Tuấn – Đài Truyền thanh Cẩm Khê


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1799
Tông số người ghé thăm:1752472