Tìm kiếm  
Cẩm Khê: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ
   2019-04-03 12:59:49

Ngày 07/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.Hiện nay trên địa bàn huyện Cẩm Khê có 150 doanh nghiệp đang hoạt động, gồm: 5 doanh nghiệp thuộc loại hình HTX (Quỹ tín dụng: Phương Xá, Phú Lạc, Cát Trù, Hương Lung và 1 HTX Điện năng Phương Xá); 25 công ty Cổ phần; 133 công ty TNHH; 19 doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như may mặc, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, vận tải hành khách và dịch vụ thương mại... Tổng số lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn huyện hiện nay là 3.178 người chiếm tỷ lệ 23% công nhân viên chức, lao động trong toàn huyện, trong đó đoàn viên công đoàn là 2.034 đoàn viên. Số lao động thu hút vào làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, tuổi đời bình quân của người lao động tương đối trẻ, trình độ tay nghề ngày càng được nâng cao, đa số lao động có trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên và hầu hết đều được bồi dưỡng trình độ sơ cấp nghề.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã thực hiện khá tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc, đảm bảo các nội dung trọng tâm về nội quy lao động, quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công khai, minh bạch việc công bố các thông tin trích nộp các loại kinh phí công đoàn, phí bảo hiểm xã hội, phí bảo hiểm y tế...

Nghị định 149/2018/NĐ-CP (thay thế Nghị định 60/2013/NĐ-CP) quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 149 là: thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động. Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. Người sử dụng lao động phải công khai các thông tin trích nộp kinh phí Công đoàn, phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nội quy, quy chế liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thỏa ước lao động tập thể, việc trích lập hay sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại..

Để đảm bảo thực hiện các quy định của Nghị định 149, Huyện ủy Cẩm Khê, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của huyện đã ban hành Công văn số 2367-CV/BCĐ ngày 19/02/2019 về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP. Trong đó yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ cấp xã; Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã, đại diện các tổ chức, chủ các hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; giám đốc, chủ tịch công đoàn các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ doanh nghiệp tư nhân tổ chức các hội nghị phổ biến quán triệt sâu rộng Nghị định 149/2018/NĐ-CP đến các đối tượng liên quan, đặc biệt là đến người lao động. Ngoài việc tổ chức các hội nghị, Huyện ủy chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định trên các cơ quan thông tin đại chúng như hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử, Thông tin sinh hoạt chi bộ của huyện. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 149 đến toàn thể người lao động.

Việc tuyên truyền phổ biến sâu rộng ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị định đến các doanh nghiệp, tổ chức... và người lao động đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm đảm bảo các nhu cầu hợp pháp, chính đáng của người lao động trên địa bàn huyện.

Thùy Linh – Ban Dân vận


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1799
Tông số người ghé thăm:1752472