Tìm kiếm  
Cẩm Khê khai giảng lớp Sơ cấp lí luận chính trị khóa IX năm 2019.
   2019-04-06 00:05:02
Ngày 2/4, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Huyện ủy Cẩm Khê đã tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp lí luận chính trị khóa IX năm 2019.

Tham dự lớp học có 35 học viên là đảng viên, cán bộ không chuyên trách  thuộc 31 Đảng bộ xã, thị trấn trong huyện. Trong thời gian ba tháng, các học viên được nghiên cứu những nội dung chương trình mới, theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương với tổng số 18 chuyên đề, 180 tiết, trọng tâm là: Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các hình thái kinh tế xã hội; lịch sử và đường lối cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; nhận thức về Đảng và con đường đấu tranh cách mạng của Đảng về kinh tế, chính trị xã hội trong thời kì đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Trong từng môn học, học viên được tổ chức các buổi nghiên cứu, thảo luận, tổ chức tham quan thực tế và kiểm tra đánh giá.

Kết thúc khóa học, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện sẽ tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị cho học viên đủ điều kiện. Thông qua lớp học góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện: Mạnh Thuần


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1799
Tông số người ghé thăm:1752472