Tìm kiếm  
Kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019.
   2019-08-02 15:15:07
6 tháng đầu năm 2019, các cấp Công đoàn trong huyện đã bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức xây dựng, phát động các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”;  “đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp”, … tiếp tục được đẩy mạnh, được CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu được giao. 

             Trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp mới 109 đoàn viên Công đoàn; thành lập mới 01 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước (Quỹ tín dụng nhân dân xã Hương Lung). Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và hoạt động xã hội của Công đoàn được quan tâm. Đã có 10/12 doanh nghiệp thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể, trên 98% CNVC trong các doanh nghiệp được ký hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT;  9/12 doanh nghiệp thực hiện bữa ăn ca cho người lao động. Đa số các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên và người lao động được tăng cường, đã góp phần xây dựng lực lượng công nhân trên địa bàn vững mạnh.

     6 tháng cuối năm, LĐLĐ huyện tiếp tục phát động các phong trào thi đua, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

T/h: Thanh Thủy.

 

 


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:466
Tông số người ghé thăm:1748196