Tìm kiếm  
UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban nghe các xã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn năm 2019
   2019-08-06 14:48:10
Ngày 01/8, UBND huyện Cẩm Khê tổ chức hội nghị giao ban, nghe UBND các xã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo 1 số phòng, ban của huyện; chủ tịch UBND 31 xã, thị trấn.

Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong những năm qua, UBND huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo từng xã thực hiện các mục tiêu,  kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương chính sách của nhà nước được quan tâm thực hiện, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về các chương trình mục tiêu quốc gia đã chuyển biến và đang có sức lan tỏa sâu rộng, rõ rệt. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đảm bảo tiến độ, kinh tế - xã hội được quan tâm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Đối với chương trình xây dựng NTM, toàn huyện được đầu tư 31,836 tỷ đồng. Tính đến tháng 6 năm 2019, toàn huyện đã đạt 430 tiêu chí. Bình quân 14,3 tiêu chí/xã, tăng 1,7 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm trước. Toàn huyện đã có 5 xã đạt chuẩn, 6 xã đã đạt 19/19 tiêu chí và đang đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM (Điêu Lương, Đồng Cam, Phú Lạc, Sơn Nga, Sơn Tình và Tuy Lộc). Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã nhận được hồ sơ của 15 khu dân cư đề nghị xét, công nhận khu dân cư NTM. Công tác đánh giá, hoàn thiện hồ sơ để tổ chức thẩm định dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 8/2019 để công bố các khu dân cư đạt chuẩn NTM vào ngày Hội đại đoàn kết toàn dân 18/11.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND huyện đã đầu tư với tổng số vốn là 16,2 tỷ đồng trong đó có 21 công trình đang được xây dựng mới. Các chính sách giảm nghèo đã thực hiện mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Đã cấp phát 50160 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, người sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 18,9 tỷ đồng; thực hiện chính sách miễn giảm thuế đất ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ tiền điện cho 1.489 hộ nghèo; tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho nhiều lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ cho 27 hộ vay 675 triệu đồng xóa nhà tạm. Chính sách ưu đãi tín dụng được duy trì để đảm bảo các hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn với lãi suất thấp dùng cho sản xuất, kinh doanh.

            Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị, các xã tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đồng thời đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng để hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đem lại những kết quả tích cực cho diện mạo nông thôn. Yêu cầu các xã chỉ đạo các khu sớm hoàn thiện hồ sơ để xét, công nhận khu đạt chuẩn NTM trong tháng 8 năm 2019.

T/h: Vân Anh – Hà Thúy ( Đài TT Cẩm Khê)


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:565
Tông số người ghé thăm:1748295