Tìm kiếm  
Huyện ủy giao ban công tác Đảng
   2013-08-22 17:06:25
Ngày  21/8/2013, Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng cụm 1 tại UBND xã Tuy Lộc. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/C Phùng Hữu Nghị-TUV-BTHU, Đ/C Trần Tiến Văn-PBTTTHU-CT HĐND huyện. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Đại diện Đảng ủy các xã: Ngô Xá, Tuy Lộc, Tiên Lương, Phượng Vỹ, Thụy Liễu, Tam Sơn, Văn Bán, Đồng Cam, Phương Xá, Tùng Khê

      Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy các xã đã làm tốt công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; Rà soát quy hoạch cán bộ, bổ sung quy chế làm việc, khắc phục các tồn tại sau kiểm điểm theo NQ TW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Làm tốt công tác bồi dưỡng phát triển Đảng viên.
    Tại hội nghị, đại diện đảng ủy các xã đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của từng cơ sở, từng lĩnh vực cụ thể. Đồng thời thống nhất các giải pháp, phương hướng hoạt động trong những tháng còn lại trong năm 2013.
     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Đảng ủy cơ sở cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương. Trong đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.W 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 (khoá XI) của Đảng. Nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao và tìm đầu ra cho sản phẩm; Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; Tập trung tuyên truyền chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề về xây dựng đảng bộ TSVM. Tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW của Tỉnh ủy và Thông tri số 11-TT/HU của Huyện ủy “Về tăng cường sự lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của TW và của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; chấn chỉnh việc uống rượu bia, hút thuốc lá, tặng hoa, quà và sử dụng phương tiện công”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2013./.

 

                                                                                 ( TH: Kim Khánh- Đài TT huyện)
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:3700
Tông số người ghé thăm:1822683