Tìm kiếm  
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XI).
   2013-08-25 11:11:39
Sáng ngày 23/8/2013, tại Trung tâm Hội nghị Huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Khê đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Hội nhập quốc tế. Đồng chí Phùng Hữu Nghị - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Huyện đã được học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, gồm: Nghị quyết số 25-NQ/TW "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Nghị quyết số 24-NQ/TW "Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất thông qua Kế hoạch của Huyện ủy về “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7- BCH TW Đảng khóa XI”; Kế hoạch về thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 - BCH TW Đảng (khóa XI) "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở";  Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW "Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kế hoạch về thực hiện chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 13/8/2013 của Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".


( Đ/c Phùng Hữu Nghị -TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị)

     Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phùng Hữu Nghị - TUV, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 7 - BCH TW Đảng (Khóa XI) quyết định và ban hành nhiều nội dung lớn có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí đề nghị, sau hội nghị này, các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị BCH TW 7 (khóa XI); Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các Kế hoạch Huyện ủy để triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả ở cơ sở và tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ huyện./.

 -Thực hiện: Nguyễn Dũng-

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1490
Tông số người ghé thăm:1879268