Tìm kiếm  
Cẩm Khê: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
   2019-03-18 10:40:01

Cẩm Khê là một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, có số đồng bào theo đạo Công giáo lớn nhất trong toàn tỉnh (chiếm 29,7% so tổng tín đồ của tỉnh). Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 tôn giáo chính đang hoạt động là Phật giáo và Công giáo với trên 50.000 tín đồ, phật tử. Trong đó, Đạo Phật có 11.922 phật tử (chiếm 8,8% dân số) tham gia sinh hoạt tại 35 ngôi chùa, có 4 chùa có sư trụ trì; Công giáo có 38.210 tín đồ (chiếm 28,3% dân số) ở 18 xã, thị trấn, trong đó có 05 xã và 01 thôn Công giáo toàn tòng thuộc 07 giáo xứ: Yên Tập, Tạ Xá, Phượng Vĩ, Ro Lục (xã Hương Lung), Ngô Xá, Văn Bán và Dư Ba (xã Tuy Lộc); có 19 nhà thờ, 01 đền thờ Thánh Giuse với 10 Linh mục.Với số lượng tín đồ các tôn giáo chiếm 37,1% tổng dân số của huyện, công tác vận động đồng bào tôn giáo được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cẩm Khê.

Thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Huyện ủy Cẩm Khê đã ban hành Kế hoạch số 105-KH/HU ngày 17/5/2018 về quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và của huyện liên quan tới công tác dân vận, trong đó có lồng ghép phổ biến, quán triệt nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 53 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách, theo dõi công tác tôn giáo của  31 xã, thị trấn và các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở đã tổ chức các buổi gặp gỡ để trao đổi thông tin, tuyên truyền, động viên các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Vì vậy, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện trong thời gian qua đảm bảo ổn định, các sinh hoạt tôn giáo diễn ra bình thường, đúng quy định, không xẩy ra các điểm nóng, phức tạp về tôn giáo. Các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo phấn khởi, yên tâm, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả thuận lợi, quá trình đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống vẫn còn có những khó khăn, hạn chế. Một số đơn vị cơ sở chậm tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, việc tuyên truyền chưa rộng rãi đến tất cả các tầng lớp nhân dân; công tác tôn giáo là lĩnh vực đặc thù nên khó khăn cho đội ngũ báo cáo viên trong tuyên truyền, phổ biến; hình thức tuyên truyền ở cơ sở chưa phong phú nên còn hạn chế về sức lan tỏa; việc chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tôn giáo của một số chức sắc, chức việc và tín đồ chưa nghiêm túc, còn có tình trạng sử dụng nhà dân làm nơi sinh hoạt tôn giáo, có hiện tượng công dân hiến tặng đất cho tổ chức tôn giáo chưa đúng các quy định của pháp luật…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn,  huyện Cẩm Khê đã, đang và sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những giải pháp sau:

Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tín đồ tôn giáo; đẩy mạnh công tác tập hợp người có đạo tham gia làm đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện cần có cách tiếp cận phù hợp, đổi mới tư duy và cách làm, cần tính đến những yếu tố đặc thù của tôn giáo trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh; chú ý sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả của Luật trong thực tiễn.

Thứ hai: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong việc chủ động nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo; hướng dẫn thực hiện các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật. Động viên các chức sắc, chức việc, các tín đồ tôn giáo tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Thứ ba: Chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo và các tín đồ tôn giáo thực hiện các hoạt động quyên góp đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch. Tài sản được quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội. Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.

Thứ tư: Trong quá trình thực hiện Luật, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, tạo sự tác động tổng hợp để các chức sắc, chức việc nhận thức rõ và tự giác chấp hành nghiêm Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân  cùng sự lãnh đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, trong những năm tới, Luật tín ngưỡng, tôn giáo sẽ đi vào cuộc sống thực sự hiệu quả, giúp đồng bào các tôn giáo phấn khởi, yên tâm, tin tưởng, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Thùy Linh – Ban Dân vận Huyện ủy Cẩm Khê


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1694
Tông số người ghé thăm:1742975