Tìm kiếm  
Huyện Cẩm Khê triển khai kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019
   2019-04-27 00:05:58
Với chủ đề “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”, huyện Cẩm Khê  đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nhằm kêu gọi cá tổ chức, cá nhân chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước, khuyến khích thực hành vệ sinh cá nhân tốt, nhằm giảm đến mức thấp nhất tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai đến sức khoẻ cộng đồng.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường từ ngày 20/4 đến ngày 15/5/2019, có thể kéo dài tới Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 và lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm ngày Lễ chiến thắng 30/4,  ngày Quốc tế lao động 1/5 hoặc các ngày lễ hội khác của địa phương...

Các hoạt động hưởng ứng bao gồm: Tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền, khuyến khích người dân rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để bảo vệ sức khỏe. Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý nước sạch nông thôn; huy động các nguồn lực từ các tổ chức, thành phần kinh tế - xã hội tham gia thực hiện chương trình.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ tranh... Tổ chức tham quan công trình cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp tuyên truyền vận động cộng đồng về cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững. Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng.  Tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.

Thông qua Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương thực sự chăm lo thực hiện cung cấp nước an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng./.

Thực hiện: Hồng Hải

 


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:83
Tông số người ghé thăm:1780020