Tìm kiếm  
Hội nông dân Cẩm Khê với phong trào thi đua phát triển kinh tế - xóa đói giảm nghèo
   2015-06-15 14:33:05

Với trên 22.000 hội viên, chiếm trên 85% số hộ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt ở 31 tổ chức cơ sở hội và 300 chi hội. Thời gian qua các cấp Hội nông dân huyện Cẩm Khê đã phát huy được vai trò quan trọng trong thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Những năm qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng là một trong ba phong trào trọng tâm của Hội, đã được các cấp hội nông dân trong huyện thường xuyên duy trì và đang trở thành phong trào sâu rộng có ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 


Với nhiều cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở, các cấp hội nông dân trong huyện đã phát huy được tiềm năng và lợi thế của địa phương, từng bước nâng cao giá trị sản xuất trên tất cả các lĩnh vực nông nghiêp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại sản xuất hàng hóa với quy mô hiệu quả ngày càng cao. Các cấp hội nông dân trong huyện cũng đã tích cực hỗ trợ hội viên về kiến thức khoa học kĩ thuật, kinh nghiệm phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau về vốn, vật tư phát triển sản xuất. Bình quân mỗi năm Hội Nông dân huyện đã chủ động phối hợp cùng với các phòng ban trong huyện, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ việc làm Hội Nông dân  tỉnh tổ chức gần 23 lớp tập huấn cho 1.206 lượt người tham gia nhằm giúp hội viên tiếp cận về khoa học kỹ thuật, thương mại sản phẩm; 8 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 370 lượt hội viên tham gia về chăn nuôi thú y, trồng và chế biến chè, nuôi trồng thuỷ sản. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tích cực tạo vốn cho nông dân với số dư hàng năm trên 138 tỷ đồng, cho trên 11.000 lượt hộ nông dân vay. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả của các cấp hội trong huyện, trong thời gian qua số hộ hội viên nông dân nghèo giảm xuống còn 12%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, hội nông dân huyện Cẩm Khê đang tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân dồn điển đổi thửa, hiến đất, công sức, tiền vốn xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nông dân, góp phần xây dựng thành công chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thực hiện: Mạnh Thuần  

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:83
Tông số người ghé thăm:1780020