Tìm kiếm  
Cẩm Khê: Năm 2018 phấu đấu tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt 63%
   2018-01-11 14:10:51
Phát triển giao thông nông thôn không chỉ là nội dung thiết yếu trong phát triển cơ sở hạ tầng mà còn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cẩm Khê. Trong năm 2017 toàn huyện đã cứng hóa được 59,4% đường giao thông nông thôn. 

Để thực hiện chỉ tiêu cứng hóa dường giao thông nông thôn, năm 2017 huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các xã, thị trấn, lập hồ sơ triển khai thực hiện thi công làm đường bê tông xi măng theo chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm, nhờ đó các xã, thị trấn đã huy động nguồn lực đẩy mạnh cứng hóa đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm. Kết quả năm 2017 toàn huyện cải tạo nâng cấp 44 km mặt đường bê tông xi măng, vượt 22% so với kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ; duy tu 70 km đường giao thông; làm mới 35 chiếc cống. Tổng giá trị thực hiện đạt 109,6 tỷ đồng, bằng 101% so với kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó vốn trung ương, tỉnh là 88,9 tỷ đồng; vốn huyện, xã là 13,8 tỷ đồng; vốn dân đóng góp 5,7 tỷ đồng; nguồn vốn khác 1,2 tỷ đồng.

Năm 2018, toàn huyện Cẩm Khê phấn đấu tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 63%. Để đạt chỉ tiêu trên, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân, tiếp tục thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động các nguồn vốn, vận động nhân dân hiến đất làm đường, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, thuận lợi giao lưu trao đổi hàng hóa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Thực hiện: Mạnh Thuần 

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1140
Tông số người ghé thăm:1266534