Tìm kiếm  
Cẩm Khê: Nỗ lực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.
   2014-12-29 14:29:23
Nằm ở phía Tây bắc của tỉnh Phú Thọ, Cẩm Khê là huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế; trình độ dân trí không đồng đều, đời sống nhân dân tuy đã được cải thiện đáng kể, song tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn ở mức cao so với mặt bằng chung của tỉnh.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, từng bước tiến kịp các huyện đồng bằng trên địa bàn tỉnh, Cẩm Khê đã chủ động thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015, thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban; xây dựng, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch rà soát, bình xét, xác định hộ nghèo, kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo... Huyện đã chỉ đạo các địa phương tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, gắn sản xuất hàng hóa với mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống khuyến nông, nhất là khuyến nông cơ sở; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Quan tâm đầu tư phát triển giao thông nông thôn, các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác giảm nghèo; chú trọng tuyên truyền các tấm gương điển hình vươn lên thoát nghèo nhằm thay đổi nhận thức trong nhân dân, khắc phục tư tưởng lệch lạc, không muốn thoát nghèo để hưởng chính sách của Nhà nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả giúp đoàn viên, hội viên thoát nghèo. Vì vậy, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2014 của huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; Chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, miễn giảm thuế đất ở, nước sinh hoạt, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ nhà ở, điện thắp sáng, vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng.

            Từ năm 2011 đến nay, Cẩm Khê đã giải ngân gần 186 tỷ đồng để hỗ trợ  157.522 đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi mua thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho 51.793 lượt học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 1.280 hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà mới, xóa nhà tạm theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ tiền điện thắp sáng (mức 30.000 đồng/hộ/tháng) cho gần 26.400 lượt hộ nghèo; tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho 4.389 lao động nông thôn. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan trong khối nông nghiệp, các tổ chức đoàn thể mở 201 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho 8.191 lượt người, trong đó có 6.635 lượt hộ nghèo; xây dựng, triển khai thực hiện 53 mô hình kinh tế nông nghiệp (chăn nuôi gia cầm, thủy sản, sản xuất lúa lai, trồng nấm...) thu hút hàng nghìn người nghèo tham gia. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 13.560 lượt người. Bên cạnh đó, huyện đã đầu tư trên 75 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế), hỗ trợ nông dân các xã, khu đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất. Giải ngân gần 141 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi giúp 9.231 lượt hộ nghèo vay đầu tư sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động.

            Sau 4 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, kinh tế - xã hội huyện Cẩm Khê tiếp tục phát triển ổn định và đạt kết quả quan trọng. Năm 2014, giá trị tăng thêm tăng 5,7%, trong đó: giá trị nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,8%, CN-TTCN, xây dựng tăng 15,3%, thương mại - dịch vụ tăng 5,8%. Tổng thu ngân sách nhà nước 473,8 tỷ đồng, đạt 125,1% so với dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 834 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm 0,06%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm 0,15% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo còn 17,47%, giảm 4,21% so với cùng kỳ; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo và truyền nghề đạt 36%. Toàn huyện có 82,1% số hộ, 79,4% số khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa; 52 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 10 xã đạt các tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16,6 triệu đồng/người/năm. Chương trình giảm nghèo đã tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

            Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với chương trình giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ giảm nghèo. Đưa kết quả giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cấp ủy, chi, đảng bộ chính quyền, đoàn thể cơ sở. Chú trọng làm tốt công tác rà soát, bình xét, xác định hộ nghèo; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với người nghèo. Phấn đấu mỗi năm giảm 2% hộ nghèo và 2,5% hộ cận nghèo trở lên; đào tạo nghề và truyền nghề cho từ 2000 đến 3000 lao động, tạo việc làm mới cho 4.500 người; 100% số người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

                                                              Hồng Liên

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:83
Tông số người ghé thăm:1780020