Tìm kiếm  
Cẩm Khê phát huy vai trò Hội nông dân trong công tác dồn đổi ruộng đất.
   2019-01-15 15:51:47
 Sau khi thực hiện dồn đổi ruộng đất thành công ở Tình Cương năm 2017, năm 2018, huyện Cẩm Khê tiếp tục thực hiện dồn đổi ruộng đất toàn xã thành công ở 4 xã Phùng Xá, Phương Xá, Đồng Cam và Cát Trù. Để đạt được kết quả này, cùng với sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thì vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, nhất là Hội Nông dân các xã  đóng vai trò hết sức quan trọng.
 Ngay sau khi có Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và Kế hoạch của UBND xã, BCH Hội nông dân xã Đồng Cam đã triệu tập họp mở rộng, thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện dồn điền đổi thửa, sau đó triển khai đến từng hội viên nông dân và nhân dân trong các khu. Xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tuyên truyền để toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân hiểu về hiệu quả, ích lợi của công tác dồn điền đổi thửa. BCH Hội nông dân xã đã thường xuyên có mặt trong tất cả các buổi họp nhân dân trong các khu để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Kết quả đến nay, xã hoàn thành dồn đổi ruộng cho 674 hộ với 128,2 ha. Nhiều hộ nông dân tích cực hiến đất để đắp mới và đắp cạp trên 20 km tuyến bờ vùng, bờ thửa, kênh mương và giao thông nội đồng. Trước kia, trung bình mỗi hộ dân ở xã Đồng Cam có 8,5 thửa ruộng ở 4 xứ đồng, đến nay còn lại 2 thửa với diện tích trung bình 1.080 m2, tạo thuận lợi cho người dân canh tác. Sau khi hoàn thiện công tác dồn đổi ruộng đất, vụ chiêm xuân năm nay, Hội nông dân xã tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nông dân trong xã đồng loạt thực hiện sản xuất giống lúa J02 trên một cánh đồng. Qua công tác vận động nông dân thực hiện công tác dồn đổi ruộng đất, Hội nông dân xã đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, dù công việc khó khăn đến đâu nhưng biết cách tuyên truyền, vận động và biết cách khơi dậy sức mạnh của toàn dân thì việc gì cũng thành, trong đó, vai trò trách nhiệm  gương mẫu, vì dân của người đứng đầu là then chốt.

Tương tự Đồng Cam, ở các xã Phùng Xá, Phương Xá và Cát Trù, Hội nông dân huyện cũng chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở xác định đúng vai trò quan trọng của mình, phải thực sự là nòng cốt trong phong trào, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hội Nông dân các xã này đã phối hợp với tiểu ban dồn đổi ruộng đất ở các khu dân cư chọn các gia đình cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân có nhận thức rõ về lợi ích của dồn đổi ruộng đất thực hiện làm trước, sau đó tạo hiệu ứng lan tỏa sang các hộ khác, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ anh em trong gia đình hoặc các hộ ở gần nhau ghép để gắp phiếu. Việc gắp phiếu được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, giám sát chặt chẽ, không có khiếu kiện, mất đoàn kết, người dân đồng thuận cao. Khi ruộng được chia xong, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách các cấp để làm mới và tu sửa hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội đồng. 

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội nông dân huyện sẽ tích cực phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các xã trong huyện chỉ đạo các cấp hội động viên hội viên tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc dồn đổi ruộng đất. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò gương mẫu ở mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận nhất trí cao ở nhân dân để đẩy nhanh dồn đổi ruộng đất ở những xã còn lại có điều kiện phù hợp thực hiện trong năm 2019, góp phần  phấn đấu sớm hoàn thành chủ trương, kế hoạch tỉnh giao đến năm 2020.

Thực hiện: Mạnh Thuần

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:166
Tông số người ghé thăm:1829270