Tìm kiếm  
Cẩm Khê nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo.
   2019-01-08 11:09:15
Trong những năm qua, huyện Cẩm Khê đã tập trung mọi nguồn lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác giảm nghèo và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Tùng Khê trước đây là xã có tỉ lệ hộ nghèo cao của huyện. Cuối năm 2017, tỉ lệ hộ nghèo ở xã là 27,8%. Để công tác giảm nghèo của xã thực hiện có hiệu quả và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã vào cuộc triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tích cực chú trọng trong công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Song song với đó, xã còn chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tập trung thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người dân, đặc biệt là hộ nghèo. Mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật cây trồng vật nuôi giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo. Đến nay, năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm 8,3% xuống còn 19,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng/năm, đời sống của người dân nơi đây ngày càng phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay.

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, những năm qua huyện Cẩm Khê đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Trước hết, huyện chú trọng công tác tuyên truyền, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế gia đình. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản. Các cơ quan chuyên môn của huyện đã phối hợp với các xã chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn người dân thâm canh, tăng vụ nhằm tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế như: Nuôi tôm càng xanh xã Văn Khúc; chăn nuôi bò thịt xã Cát Trù, Hiền Đa. Để triển khai các mô hình hiệu quả, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong huyện đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn. Trong năm 2018, Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho 1.574 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền gần 71 tỉ đồng. Qua đó đã tạo cho người dân đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình. Bên cạnh đó, người dân còn được tham gia vào các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay. Nhờ vậy, đã có không ít hộ thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Phòng lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và các hội, tổ chức chính trị xã hội mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho nông dân và dạy nghề ngắn hạn cho các hộ nghèo. Trong năm 2018, huyện đã tổ chức mở 19 lớp đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp cho 689 học viên, tạo việc làm mới cho 4.500 lao động, số lao động tăng thêm 1.350 lao động mới so với cùng kì, đưa 263 người đi xuất khẩu lao động, vượt 1% so với kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề và truyền nghề đạt 52,7%, tăng 2,5% so với cùng kì. Bên cạnh đó, huyện có các nhà máy may YIDA Việt Nam đầu tư đã đi vào hoạt động, nhà máy may Vinakisung 2 đã từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo ra việc làm mới, tăng thu nhập cho người dân, nhất là người dân nghèo trên địa bàn.

Ngoài ra, huyện cũng đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo thông qua các phong trào xây dựng “ Tháng hành động vì người nghèo”, “Xây dựng nhà đại đoàn kết” đã thu hút sự chung tay góp sức của nhiều cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội chăm lo cuộc sống cho người nghèo. Trong năm 2018,  90 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xóa nhà tạm theo quyết định 33/2015/QĐ –TTG ngày 10/8/2015 của Thủ tướng chính phủ với số tiền 2,25 tỉ đồng. Hoạt động thăm, tặng quà, cấp gạo mỗi dịp Tết nguyên đán cũng đã góp phần chia sẻ, động viên các hộ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống. Qua đó đã góp phần từng bước cải thiện đời sống của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 15,9% năm 2017 xuống còn 12,71% năm 2018 (giảm 3,19%). Tỷ lệ hộ cận nghèo còn 9,71% giảm còn 2,64% so với cùng kì. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 24,6 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng giảm tỉ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ. Toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có thể nói, nỗ lực giảm nghèo ở Cẩm Khê đã được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về công tác giảm nghèo đa chiều; cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tạo các khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đảm bảo toàn diện theo các nội dung của giảm nghèo; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; thực hiện có hiệu quả chính sách dạy nghề, tạo việc làm cho lao động, nhất là lao động thuộc hộ nghèo nhằm nâng cao năng lực, nhận thức, trình độ nghề nghiệp để có cơ hội tham gia làm việc trong nước, nước ngoài hoặc tự tạo việc làm tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thực hiện: Mạnh Thuần  


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:242
Tông số người ghé thăm:1882999