Tìm kiếm  
Cẩm Khê tổ chức hội nghị thẩm định, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới.
   2019-01-22 15:14:35
Ngày 18/1, UBND huyện Cẩm Khê đã tổ chức hội nghị thẩm định, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2018 và triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2018, bình quân các xã đạt 13,7 tiêu chí,  tăng 1,7 tiêu chí/xã so với năm 2017. Toàn huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Hiền Đa và Cát Trù, nâng số xã công nhận nông thôn mới toàn huyện là 5 xã. Có 8 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí chiếm 26,7%; 15 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí chiếm 50%; 3 xã đạt 9 tiêu chí chiếm 10%. Ngoài 5 xã đã đạt chuẩn toàn xã, huyện  có thêm 14 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới.

Phần thảo luận, đã có 15 ý kiến phân tích, đánh giá sâu về các tiêu chí các xã đã đạt được năm 2018.  Thống nhất phương hướng năm 2019 phấn đấu thêm 5 xã Điêu Lương, Đồng Cam, Sơn Tình, Sơn Nga và Tuy Lộc đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại tối thiểu phấn đấu đạt thêm 1 tiêu chí nông thôn mới; xây dựng từ 12 đến 20 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới.

 Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, UBND huyện Cẩm Khê tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp chủ yếu: Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình ở từng tiêu chí cụ thể; Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Ưu tiên triển khai thực hiện lồng ghép các nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng gắn với phát triển sản xuất chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, xử lý ô nhiễm môi trường nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Tin tưởng rằng sau hội nghị, UBND các xã sẽ chủ động triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra về xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thực hiện: Mạnh Thuần


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:284
Tông số người ghé thăm:1829386