Tìm kiếm  
Cẩm Khê sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 111/2009/TT-BQP “ Quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQN trong QĐND Việt Nam” ( 2009 - 2014).
   2014-05-07 22:14:06

Chiều ngày 28/4, Hội đồng quân nhân (HĐQN)- BCHQS Huyện Cẩm Khê đã tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 111/2009/TT - BQP “ Quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQN trong QĐND Việt nam” (2009 - 2014). 


Trong 5 năm qua, Đảng ủy, BCHQS huyện Cẩm Khê đã chỉ đạo HĐQN huyện quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 111/2009/TT –BQP về quy định và tổ chức hoạt động của HĐQN trong QĐND Việt nam. Hội đồng đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; Phát huy và thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về quân sự - chuyên môn, dân chủ về chính trị và dân chủ về kinh tế - đời sống với 100% quân nhân tự giác chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% quân nhân sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua thực hiện thông tư đã kịp thời phát hiện  và đấu tranh với những việc làm tiêu cực, tham ô tài sản của công, chi sai mục đích. Chất lượng phục vụ, sức khỏe bộ đội đảm bảo. Vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiết kiệm và quản lý an toàn. Thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hóa”. Thường xuyên làm tốt công tác động viên mọi người nêu cao ý thức trách nhiệm, xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh.

Thông qua thực hiện Thông tư số 111/2009/TT –BQP,  từng tổ chức, cá nhân đã có sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội- Góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện: Thanh Thủy

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:248
Tông số người ghé thăm:1829350