Tìm kiếm  
Bộ tham mưu Quân khu 2: Kiểm tra công tác Quốc phòng địa phương, công tác Dân quân và giáo dục Quốc phòng an ninh xã Tuy Lộc.
   2015-07-27 15:42:13
Phòng Dân quân tự vệ - Bộ tham mưu Quân khu 2 vừa tổ chức kiểm tra công tác Quốc phòng địa phương, công tác Dân quân và giáo dục Quốc phòng an ninh xã Tuy Lộc. Đồng chí Nguyễn Khắc Thặng – Đại tá, Trưởng phòng DQTV, đại diện phòng Quân huấn, phòng tác chiến Bộ tham mưu Quân khu 2 đã trực tiếp làm công tác kiểm tra.

Cuộc kiểm tra bao gồm  các nội dung: Chất vấn, trả lời chất vấn; Kiểm tra nhận thức đối với cán bộ địa phương và kiểm tra huấn luyện đối với lực lượng DQTV xã. Qua kiểm tra cho thấy, Ban chỉ huy quân sự xã đã thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác SSCĐ, trực phòng chống thiên tai. Tổ chức huấn luyện, luyện tập đảm bảo quân số, nội dung và thời gian. Lực lượng Dân quân xã luôn biên chế đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Xây dựng lực lượng dân quân “ Vững mạnh, rộng khắp” theo phương châm “ Dân bầu, dân cử, dân chăm lo”. Đồng thời thực hiện 5 bước vào, 3 bước ra cho dân quân hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tỷ lệ 1,1% so với dân số. Công tác huấn luyện chiến đấu đảm bảo theo phương châm “ Cơ bản, chất lượng, thiết thực”. Hội đồng giáo dục QP & AN được kiện toàn, bảo đảm tốt VKTB kỹ thuật cho các nhiệm vụ SSCĐ, luyện tập và các nhiệm vụ đột xuất khác. Bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tham gia huấn luyện, luyện tập theo đúng luật.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Thặng đã đánh giá cao kết quả công tác QS-QP xã Tuy Lộc đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ QS-QP; xây dựng LL Dân quân vững mạnh; nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Chủ động làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp đỡ gia đình chính sách. Tích cực tham gia chương trình “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”. Thường xuyên nắm chắc tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn, đặc biệt tình hình an ninh nông thôn. Chú trọng tổ chức huấn luyện, luyện tập hàng năm đúng, đủ nội dung, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

TH: Thanh Thủy

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:264
Tông số người ghé thăm:1740997