Tìm kiếm  
Phòng GD & ĐT huyện: Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2015 – 2016.
   2015-08-18 15:38:26

Trong các ngày từ 11/8 đến ngày 14/8/2015, Phòng GD & ĐT huyện phối hợp với Trung tâm thường xuyên hướng nghiệp huyện tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho 1.302 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, TH, THCS năm học 2015 – 2016. 


Đối với cấp học MN bồi dưỡng theo các nội dung: Phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ; tăng cường phương tiện và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thẩm mỹ trong trường mầm non; nội dung và phương pháp hình thành sự định hướng trong không gian cho trẻ mẫu giáo; giới thiệu một số bảng biểu tuyên truyền và giáo án tham khảo. Đối với cấp TH bồi dưỡng: Một số vấn đề chung về Hội đồng tự quản; Hội đồng tự quản học sinh là gì; thành lập Hội đồng tự quản học sinh như thế nào; các công cụ để tổ chức Hội đồng tự quản học sinh; tổ chức dạy học theo nhóm. Đặc điểm dạy học theo nhóm của Mô hình VNEN; những điều cần biết về tổ chức nhóm. Một số biện pháp thúc đẩy nhóm làm việc hiệu quả. Đánh giá kết quả triển khai Mô hình VNEN tại tỉnh Phú Thọ sau 3 năm thực hiện, phương hướng triển khai Mô hình VNEN năm học 2015 – 2016 tại tỉnh Phú Thọ. Đối với cấp THCS bồi dưỡng các nội dung: Giải pháp then chốt, đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; những vấn đề chung về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đổi mới công tác quản lí, chuyển sang quản lí chất lượng giáo dục; đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; xây dựng các chuyên đề dạy học và thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình kế hoạch giáo dục; đổi mới hình thức và phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tiếp tục thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 (Đề án 2020) trong các cơ sở giáo dục trung học; tổ chức và quản lí hoạt động chuyên môn trên mạng thông tin “Trường học kết nối”. Nội dung bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên theo các mô đun phù hợp với cấp lãnh đạo quản lý và giáo viên các cấp học.

Thông qua bồi dưỡng thường xuyên giúp CBQL, giáo viên mầm non, phổ thông nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của năm học, cấp học; Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng cho CBQL, giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;  Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm về lương tâm nghề nghiệp cho CBQL và giáo viên mầm non, phổ thông.

Kết thúc đợt bồi dưỡng, các cán bộ quản lý, giáo viên được làm bài kiểm tra, đánh giá chất  lượng.

TH: Thanh Thủy

 

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1641
Tông số người ghé thăm:1742923