Tìm kiếm  
Cẩm Khê: bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng
   2015-08-18 15:50:07
Từ ngày 11 - 14/8/2015, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cẩm Khê đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 182 quần chúng ưu tú của 51 chi, đảng bộ trong toàn huyện. 

Trong thời gian 04 ngày, các đối tượng Đảng được nghiên cứu những nội dung cơ bản về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các đối tượng Đảng những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; từ đó phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                                  Thùy Linh

                                                                                                     BTG Huyện ủy Cẩm Khê

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1686
Tông số người ghé thăm:1742967