Tìm kiếm  
Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh huyện Cẩm Khê: Bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho đối tượng 4 năm 2015.
   2015-08-26 14:28:28
Sáng ngày 18/8, Hội đồng giáo dục Quốc phòng An ninh huyện Cẩm Khê khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho 80 đồng chí (Lớp thứ 1) là Bí thư chi bộ, thôn đội trưởng, bí thư chi đoàn, chi hội của các xã thị trấn trong huyện năm 2015. Đồng chí Đỗ Xuân Sinh – TVHU, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng giáo dục QP và AN huyện, Trần Nho Lương – TVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, đại diện  lãnh đạo Công an huyện, Ban tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy, Đài truyền thanh huyện tới dự.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề chính và một số chuyên đề bổ trợ về: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt nam và nhiệm vụ của cán bộ nhân dân; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ Quốc Việt nam XHCN trong thời kỳ mới; Một số vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cánh mạng Việt nam ở cơ sở; Xây dựng, hoạt động của lực lượng DQTV – DBĐV ở thôn, tổ dân phố… Nhiệm vụ của cán bộ thôn trong công tác xây dựng lực lượng DQTV – DBĐV; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Nội dung cơ bản các luật Quốc phòng – An ninh Quốc gia, nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh DQTV và DBĐV.

Thông qua bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ cơ sở nắm vững một cách có hệ thống những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quản lý của Nhà nước về QP – AN trong tình hình mới. Hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của địch chống phá cách mạng nước ta. Từ đó tuyên truyền, vận động  Nhân dân tổ chức và thực hiện có hiệu quả công tác QP – AN, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TSVM toàn diện – Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng thế trận QP – AN Nhân dân trong tình hình mới.

Theo kế hoạch ngày 25/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện mở lớp thứ 2 cho 80 học viên thuộc đối tượng 4 đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo đúng quy định đề ra.

                                                                                                             TH: Thanh Thủy

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:3856
Tông số người ghé thăm:1822836